Historie kmene

 • Historie spolku, ze kterého vykrystalizoval dnešní (roverský) kmen lesní moudrosti Okwaho se začala psát v prosinci roku 1995, kdy starší členové 2. chlapeckého a 2. dívčího oddílu Junáka v Hranicích, byli pozváni ku strávení společného Silvestra a současně vyzváni k založení RS kmene věnujícímu se woodcraftu. Silvestr 1995 jsme strávili stěsnáni v šesti lidech v malém týpí bez liningu ve Větrném údolí

1996

 • Velikonoční expedice (6.–8.4.) – Súlovské skaly, první návštěva tábořiště na Bielej vode, šmigrust jalovcovou větvičkou.
 • Oblastní sněm LLM v Údolí černého čápa (3.–5.5.) – první kontakt s „indiány“; přes drobné výhrady k poněkud volnějšímu tempu, velká motivace na několik let.
 • V červenci se konal náš první „opravdový“ tábor na Bielej vode. Do roverského stavu byli povýšení Ťuhýk a Jack.
 • V závěru roku vyvrcholili dlouhodobé neshody ve středisku tím, že naše dva oddíly (spolu s vodáky) ze střediska odešly. Od nového roku jsme se registrovali v Rožnově a květnu si zvolili společný název Nibowaka.

1997

 • V březnu jsme uspořádali první řádnou rádcovskou přípravku na lovecké chatě v Prečíně. Největší raritou byla francouzká kamarádka Špendly, která u ní byla na výměnném pobytu a akci absolvovala se Špendlou. Prý se posléze přihlásila do tamního skauta…
 • Velikonoční expedice – Broumovsko.
 • Červenec – Tábor pečetí – nedobrovolně prodloužen o 3 dny kvůli povodním.
 • Objevují se černá trička s bílým vlkem a nápisem Okwaho – do spolku přijati Pošík a Martin (později známý coby Ginger).
 • Srpen – expedice Ginger do Nízkých Tater a Slovenského ráje.
 • Silvestr – netradičně v klubovně, s pouštěním svíček po Bečvě

1998

 • Velikonoční expedice – Považský Inovec – s rožnováky, se sněhovými přeháňkami
 • Tábor – Biela voda, RS výprava na Strážov. Do Okwaha přijata Martina.
 • Expedice Glis (srpen) – z Hřenska na Ještěd – přes Českosaské švýcarsko a Lužické hory.
 • Silvestr – hájenka Písařov. První sněm Okwaha (1.1.1999) – vydáváme se na stezku lesní moudrosti dle pravidel LLM. Schválen řád kmene, Zasvěcovací stezka.

1999

 • Velikonoční expedice – podruhé do Malých Karpat, z Bratislavy na sever
 • 2. sněm Okwaha (26.6.) – táboříme v týpí, pečeme makrely, do Jeskyně větru ukládáme prsť z Little Big Hornu. Budujeme dřevěné obložení sněmoviště.
 • SAN – účastníme se mezinárodního setkání skautů a skautek střední Evropy. Po týdnu aktivit s ostatními účastníky jamboree na základně v polském Sanoku, vyrážíme na čtyřdenní vandr po Biesczadech.
 • Během roku 1999 se tři z členů Okwaha octli ve stavu manželském (Ája, Monty, Toby), první dva jmenovaní se rovněž stali rodiči.
 • Silvestr – deset statečných táboří v týpí ve Větrném údolí; proběhl 3. sněm Okwaha

2000

 • Únor – organizujeme a absolvujeme skautský zdravotnický kurz s Jestřábem z Hodonína v hranickém DDM.
 • Vex – Strážovské vrchy, putování téměř letní s 24 účastníky, lakros, spousta kytek. Putování z Ladců přes Strážov končíme na Bielej vode, kde na Hoře v noci proběhl přijímací obřad Špendly, Tonči a Freta.
 • ObRok – účast a prezentace kmene (náš Bobík získal 3. místo v popularitě aktivit) na českém rovermootu.
 • Tábor ohňů v mátě – Biela voda, celotáborovka s indiánskou tematikou „Cesta za dýmkovým kamenem“. Na táborovém sněmu (V.) přijat do kmene Čip.
 • V srpnu téhož roku jsme podniklinaši první expedici do rumunských Karpat. Expedice Apuseni se zúčastnili 11 skautů Nibowaky a Okwaha, prošli jsme pohoří Trascau, Muntele Mare a Bihor. Byla to jakási tečka za vůdcovským působením Montyho v Nibowace, a dobrá prověrka zdatnosti hochů, kteří v oddíle začali jako vlčata.
 • V říjnu se koná 6. sněm Okwaha. Porvé se koná soutěž o muže sněmu HASANOVENA – jejímž prvním vítězem se stal Ginger. Během sněmovního víkendu proběhl i první ročník střeleckého přeboru kmene TAWISKARA, který vyhrála Ája.
 • V listopadu se konal první ročník Jerzyho memoriálu – velké dvoudenní terénní orientační hry trojic, věnované památce nejlepšího polského horolezce.
 • Příchod nového milénia (Silvestr 2000) jsme přivítali ve Větrném údolí, opět v týpí (na dlouho naposled). Proběhl sněm, volby Rady starších, úprava řadu kmene. Na prahu 3. milénia mělo Okwaho 9 členů a registrovalo 7 zájemců o členství – traperů.

2001

 • V lednu se poprvé koná Beskydský hattrick – třídenní přechod tří nejvyšších beskydských vrcholů. Z osmi startujících dorazili v neděli do cíle pouze dva.
 • Během zimy (2000–2001) opravujeme novou skautskou klubovnu „U panenky marie“ a to včetně betonování podlah a nahazování omítek. Sídle Nibowaky a tudíž i Okwaha se stává na dva roky.
 • Sedmý den měsíce trávy l.p. 2001 se ve Větrném údolí konal 8. sněm kmene, na kterém byli do Okwaha přijati Nika a Strůn a spolu s Tobym obdrželi i rudou šerpu Hledačů stezky.
 • Vex – Český ráj – ač Velikonoce, tábořilo se na sněhu. Poprvé jsme se rozdělili do dvou skupin s vlastními trasami.
 • V červenci 2001 vyráží 15 členů Nibowaky na expedici SITNO – puťák po Vtáčniku, Štiavnických a Kremnických vrších, s lehce ochranářských zaměřením.
 • V rámci 9. sněmu Okwaha v říjnu se konal i druhý ročník Tawiskary, který vyhrál Monty.
 • 10. sněm Okwaha a oslava Silvestra proběhly na srubu Dynčák v Javorníkách ve znamení záplavy sněhu a kouřících kamen.

2002

 • Vex – proběh na Kokořínsku – tentokrát dokonce ve třech skupinách.
 • Na 11. sněmu, který se pro nepřízeň počasí přesunul z Větrného údolí do klubovny jsme po dlouhém demokratickém dohadování schválili (vytvořili) pokřik kmene.
 • O prázdninách zajistili roveři Okwaha celkem tři tábory pro skauty Nibowaky (skauti – Biela voda, skautky – Dynčák; vlčata a světlušky – Horní mlýn v Moravském krasu)
 • Na konci prázdnin se uskutečnila další expedice do Rumunska, tentokrát do pohoří Capatini a Paring. 5 ze šesti účastníků bylo z Okwaha.
 • Pár dní po návratu vyrážíme na týdenní pomoc záplavami postižené obci Tuhaň na Mělnicku.
 • V říjnu se ve Větrném údolí koná 13. sněm Okwaha. Hasanovenu již potřetí vyhrál Ginger. Nadělujeme si „roverské“ větrovky pořízené za peníze z brigád a ušité maminkou Niky.
 • V říjnu a listopadu jsme připravili první dva víkendu tzv. RAN – Rádcovské akademie Nibowaky. První byl na Velké Lhotě, druhý v Brně.
 • Silvestr spolu se 14. sněmem proběhl (zase kvůli počasí) na Uhřínově. Po dvou letech se opět volila rada starších. Degandavídou ( místonáčelníkem) se stal Čip, náčelníkem zůstal Monty, stejně jako písmákem Ája, a hospodářem Fret.
 • Akce „víčka“ zahájená v září končí s výsledkem 383 kg nasbíraných plastových víček od PET – lahví (surovina na výrobu dílů pro dětská hřiště).

2003

 • Vex – měl být 3. dílem RANu, byl to však spíš pěkný puťáček po CHKO Železné hory.
 • 15. sněm Okwaha se konal na táboře na Bielej vodě a přijal do kmene Frama.
 • V srpnu Ginger organizuje pro rovery a skauty expedici GEX (Great Britain Expedition). Přípravě se věnoval opravdu důkladně, neboť již půl roku tam působil jako au-pair. Poprvé se letělo letadlem, chodilo krajinou bez lesů, mluvilo cizím jazykem. Část kmene se vydala do rumunského pohoří RETEZAT
 • Silvestr a XVIII. sněm proběhli na chalupě Ájiných rodičů na Adamíkách.

2004

 • Během roku 2004 budujeme dětské hříště v areálu Mateřského centra Dráček.
 • Na XIX. sněmu ve Větrném údolí (20. března) padlo rozhodnutí o vstupu kmene do Ligy lesní moudrosti. Vítězem Framem nachystané Hasanoveny se stala Žbluňka.
 • Na výročním sněmu LLM na Malém Waldenu jsme byli oficiálně přijati do Ligy, byly potvrzeny naše tituly a obdrželi jsme novou vlajku kmene.
 • O prázdninách se na skautském táboře na Černé vodě uskutečnil jubilejní XX. sněm kmene. Tábor byl ve znamení několikadenní návštěvy anglických skautů, kterým se plně věnoval Ginger. V srpnu pak ještě zorganizoval expedici do Holandska (Hex), zatímco notoričtí horáci vyrazili opět do Rumunska, tentokrát na nejvyšší Fagaraš a bělostný Králův kámen.
 • Podzim byl v pracovním duchu – vydělávali si jsme v hranických rezervacích. Druhý říjnový víkend se tábořilo ve Větrném údolí a Ája se již podruhé stala vítězkou TAWISKARY.
 • XXI. sněm vypustil z našeho řádu ustanovení Onaway – zářezy za neplnění úkolů a rozhodl o znovupřijetí Tonči.
 • V předvečer Silvestra proběhl na Uhřínově XXII. sněm, během něhož jsme zvolili staronovou Radu starších (Nika se stala Degandavídou) a změnili řád kmene tak, aby se pro příště členy mohli stát i ne-roveři. Do kmene byl přijat Pavel – Eskymo.

2005

 • 14.1. – Schůzka roverů – literární večer, spolu se staršími skauty střediska Hranice.
 • 15.1. – Mezinárodní sčítání vodního ptactva – prošli jsme úsek Bečvy od Hustopečí do Hranic.
 • 25.–28.3. – Rádcovská akademie – podíleli jsme se na zajištění kurzu pro budoucí skautské rádce.
 • 3.4. – Návštěva výstavy Indiáni na Valašsku v muzeu na Vsetíně.
 • 10.4. – Výprava na Drahotuch – první akce pro Bobříky, 6 dětí.
 • 16.–17.4. – XXIII. sněm Okwaha – táboření + sněm ve Větrném údolí.
 • 24.4. – Clean up – účast na skautské akci k vyčištění koryta Veličky v Hranicích.
 • 14.5. – Výprava na Boňkov – druhá výprava pro Bobříky, 10 dětí.
 • 25.–26.6. – Táboření pro prťata – první táboření s Bobříky ve Větrném údolí, 9 dětí.
 • 5.–6.8. – XXIV. sněm kmene a pohodové táboření ve Větrném údolí.
 • 3.–4.9. – Dokončení boudy (šeltru) na tábořišti ve Větrném údolí.
 • 28.9. a 23.10. – Dvě brigády na dokončení hřiště v Mateřském Centru Dráček.
 • 1.–2.10. – XXV. sněm kmene – táboření + sněm + soutěž ve střelbě ze vzduchovky „Tawiskara“.
 • 7.10. – Roverská schůzka – staří vlci + starší skauti, tvůrčí psaní.
 • 9.10. – Výprava Bobříků na Radíkov a Boňkov – oheň a podpis zakládací listiny, 16 lidí.
 • Brigády – Oprava zábradlí v NPR Hůrka (odpracováno celkem 66 hodin).
 • 5.11. – Výprava Bobříků do údolí Krkavce – kotlíkový guláš pro 26 lidí.
 • 29.–30.12. – Dvoudenní lyžařská výprava starých vlků na Lysou hru.
 • Poznámka: Po prázdninách se rozeběhla naplno činnost Bobříků. Uskutečnilo se 11 schůzek (včetně vánoční besídky), 2 výpravy a 2 kratší vycházky.

2006

 • 18.2. – Sčítání šelem I. v Beskydech, 3 lidé.
 • 24.2.–26.2. – Sčítání šelem II. v Beskydech. Velká akce LLM na Bystřičce, 20 lidí.
 • 17.–19.3. – RVZ – Regionální Výměna Zkušeností ve Valašském Meziříčí, 5 lidí.
 • 8.4.–9.4. – proběhl XXVI. sněm kmene Okwaha ve Větrném údolí, 12 lidí.
 • 15.–17.4. – Velikonoční táboření a zvyky, 12 lidí.
 • 22.4.–23.4. – Vítání jara v Semetíně u Vsetína, 23 lidí.
 • 1.5. – Vítání ptačího zpěvu na Choryňských rybnících, 3 lidé.
 • 6.–7.5. – Táboření na Něčíně, 12 lidí.
 • 20.–21.5. – Za orchidejemi Javorníků, Huslenky-Kýchová, 9 lidí.
 • 27.5. – Beskydské Bařiny
 • 3.6. – Akce Velička, 7 lidí.
 • 9.–11.6. – Výroční sněm LLM, Malý Walden u Sklenného n. Osl., 5 lidí.
 • 23.–25.6. – Svatojánské táboření ve Větrném údolí, 23 lidí.
 • 1.–14.7. – Tábor LLM, Kosí potok, Planá u Mariánských Lázní.
 • 13.–21.8. – Expedice do rumunských Karpat, pohoří Şurean, Lotru a Cindrel, 4 lidé.
 • 9.9. – Běh Terryho Foxe, 6 lidí.
 • 16.9. – Brigáda na Hůrce.
 • 17.9. – Výprava Bobříků na Puchart, 24 lidí.
 • 23.9. – Bude to na houby
 • 24.9. – Brigáda na Hůrce 2 (odpracováno celkem 80 hodin).
 • 1.10. – Ptačí festival – za tažnými ptáky.
 • 14.10. – Pouštění draků pod Kostelíčkem.
 • 3.–5.11. – Jerzyho memoriál, Javorníky a Vsetínské vrchy, 14 lidí.
 • 23.12. – Vánoční vycházka a besídka, 22 lidí.
 • 27.–28.12. – Zimní výprava + táboření, Oderské vrchy, 3 lidé.
 • 30.12.–1.1. – XXVIII. sněm kmene Okwaha na Adamíkách, 16 lidí.
 • Poznámka: Mimo tyto akce je zde pravidelná činnost Bobříků – uskutečnilo se 40 schůzek.

2007

 • 28.4. – Vítání ptačího zpěvu
 • 5.–8.5. – Nejkrásnější sbírka I.
 • 22.–24.6. – Svatojánské táboření
 • červenec – Brigáda na Velké Kobylance
 • 28.7.–4.8. – Tábor pod Medvědím vrchem
 • 12.–18.8. – Expedice Rudohorie
 • 27.–30.9. – Kiwendotha
 • 7.10. – Brigáda u Kostelíčka
 • 13.–14.10. – Jeseníky
 • 20.10. – Brigáda na Velké Kobylance
 • 26.–28.10. – PoPraSK
 • 4.11. – Vycházka na Kobylanky
 • 22.12. – Vánoční vycházka
 • 29.12.–1.1 – Silvestr na Bobřím hradě

2008

 • 5.1. – Novoroční výstup
 • 12.1. – Sčítání ptactva
 • 19.1. – WWW šopa
 • 1.–3.2. – Po stopách sněžného muže
 • 10.2. – Akce Budka
 • 16.2. – Zimní cesta k Odře
 • 24.2. – Tobyho odpoledne v klubovně
 • 8.3. – Za tažnými ptáky
 • 9.3. – Vynášení Morany
 • 6.–7.4. – Jarní sněm kmene
 • 19.–20.4. – Opuštěná břidlicová stezka
 • 1.5. – Prvomájový sjezd Bečvy
 • 4.5. – Vítání ptačího zpěvu
 • 10.–11.5. – Malá Fatra
 • 17.–18.5. – Táborová přípravka I.
 • 6.6. – Táborová porada v Dráčku
 • 14.–15.6. – Táborová přípravka II.
 • 20.6. – promítání filmu „Příběh Kosího potoka“ v Dráčku
 • 2.–10.8. – Tábor letícího týpí v Mlýnkách
 • 5.9. – promítání fotek z našeho tábora v Dráčku
 • 6.-7.9. – Táboření ve Větrném údolí
 • 19.-21.9. – Výprava – Górolsko
 • 26.-28.9. – Kiwendotha a výroční sněm LLM
 • 5.10. – Ptačí festival v Poodří
 • 25.-28.10. – Podzimní randevous v Javorníkách
 • 8.11. – Výprava do lesa Obora
 • 27.-28.12. – Vánoční táboření a výroční sněm

2009

 • 3.1. – Novoroční výstup
 • 10.1. – Valašské vlnění
 • 17.1. – Zimní sčítání ptáků na Bečvě
 • 7.2. – Předjarní úklid na Kobylance
 • 14.-15.2. – Zimní libavská romance
 • 20.-22.2. – Mapování šelem v Beskydech
 • 15.3. – Akce budka podruhé
 • 21.3. – Poodří
 • 25.-26.4. – Jarní sněm (37.) kmene
 • 1.-3.5. – Slovenské DOLOMITY
 • 22.-24.5. – Nejkrásnější sbírka II. – Podyjí
 • 6.6. – Sena seč na Kobylankách
 • 7.7.-19.7. – Tábor LLM na Kosáku
 • 25.7.-2.8. – Tábor hladových šípů
 • 7.-16.8. – Expedice BUKOVINA
 • 29.8. – Evropská netopýří noc
 • 12.9. – Zálesácký den v Hrachovci
 • 19.9. – Sobota na houbách
 • 20.9. – První plantážnická výprava – Drahotuch
 • 3.10. – PÁLAVA
 • 4.10. – Podzimní brigáda
 • 10.10. – Podzimní randezvous
 • 30.10.-1.11. – Podzimní (39.) sněm – Lysá hora
 • 21.11. – Vycházka – Temné skalky
 • 12.-13.12. – Adventní toulání okolo Bystřičky

2010

 • 16.1. – International Waterbird Cenzus – Bečva 2010
 • 17.1. – Sportovní půlden ve ValMezu
 • 29.-31.1. – SEMETÍN – Po stopách sněžného žrouta
 • březen – Brigáda a Morana
 • 17.-18.4. – 40. sněm kmene ve Větrném údolí
 • 1.5. – Vítání ptačího zpěvu – kolkolem Hranic
 • 12.-13.6. – předtáborová brigáda
 • 5.7.-20. – výroční sněm LLM na Kosáku
 • 9.-18.7. – expedice Maramureš
 • 7.-15.8. – Tábor myslící ruky (mlsných myší, drzého krtka a vlhkých sirek
 • 10.9. – Evropská netopýří noc na Vápence
 • 18.9. – výprava – skanzen Vychylovka, Gírová – Trojmezí – Hrčava, ropný pramen
 • 9.10. – výprava na Čantoryji
 • 10.10. – brigáda – Velká kobylanka
 • 23.10. – výprava Boňkov
 • 30.10. – Tawiskara
 • 6.11. – výprava AROBO
 • 19.-21.11. – Podzimní (výroční) sněm
 • 11.12. – Sněhovou vánicí do Temných skalek
 • 19.12. – Předvánoční vycházka a besídka

2011

 • 8.1. – Novoroční výstup na Radhošť
 • 15.1. – International Waterbird Cenzus – Bečva
 • 23.1. – Výprava na Čertovy kazatelny
 • 4.-6.2. – Třídenní výprava na Semetín
 • 18.-20.2. – Náčelnické zkoušky LLM II./2
 • 25.-27.2. – Mapování šelem v Beskydech
 • 12.3. – Jarní dřevorubecká brigáda na Kobylance
 • 13.3. – Výlet do ValMezu – Hluchák v muzeu i reálu
 • 20.3. – Vítání jara na Drahotuchu – se zbraní v ruce
 • 9.4. – Výprava za lačnovskými šafrány a skalami
 • 16.-17.4. – Jarní táboření a 43. sněm ve Větrném údolí
 • 22.-25.4. – TaMaLo – Táboření Malé lóže a Velikonoce na Malém Waldenu
 • 30.4. – Cyklovýprava okolo Maleníku
 • 6.-8.5. – Nejkrásnější sbírka IV. – CHKO Pálava
 • 14.-15.5. – Ligová lukostřelecká soutěž – Tawiskara
 • 20.-22.5. – Javornický vandr
 • 12.6. – Kosení na Kobylankách
 • 25.-26.6. – Táborová přípravka
 • 30.7.-8.8. – Tábor lasturek (a lovců mamutů)
 • 12.-21.8. – Expedice Montenegro
 • 17.9. – Kralický Sněžník
 • 24.9. – Kozí loučky kolmo
 • 8.10. – Brigáda na Skalce nad Kostelíčkem
 • 23.10. – Půldenní výprava Zbrašov-Hůrka
 • 5.11. – Brigádička a zábavička
 • 17.11. – Výprava do Větrného údolí a za netopýry
 • 3.12. – Dendrošpióni – hra a vycházka do parku
 • 10.12. – Výprava na Hostýn

2012

 • 7.1. – Novoroční výstup na Helfštýn
 • 16.1. – IWC – mezinárodní sčítání vodních ptáků na Bečvě
 • 28.1. – BBB – Beskydské běžkování na Bílé
 • 3.-5.2. – Pololetky na Kýchové, sněm
 • 18.3. – Daphne – výprava za lýkovci
 • 21.-22.4. – Jarní sněm a táboření ve Větrném údolí
 • 28.4. – Vítání ptačího zpěvu
 • 28.-29.4. – Výprava na Něčín
 • 1.5. – Sjezd Bečvy
 • 26.5. – Otevření NS Godula – výprava
 • 1.- 3.6. – Výprava do Bílých Karpat – Čertoryje
 • 9.6. – Malá Fatra
 • 23.6. – Sjezd Moravice
 • 4.-12.8. – Tábor dr. Šmaka v Mlýnkách
 • 8.9. – Na kolech do Těšic
 • 15.9. – Výprava do Krkavce
 • 13.10. – zájezd – Rychlebské hory
 • 20.10. – Dokosná – brigáda na Kobylankách
 • 3.11. – Výprava na Čertův Mlýn
 • 10.11. – Výprava do Temných skalek
 • 16.-18.11. – Sněmovní víkend na Lysé hoře
 • 8.-9.12. – Výprava na Bystřičku
 • 22.12. – Zimní slunovrat

2013

 • 5.1. – Novoroční výstup na Radhošť
 • 12.1. – IWC – zimní sčítání ptáků na Bečvě
 • 19.1. – sáňkařská výprava – Mastilák
 • 20.1. – běžky – Středolesí
 • 1.-3.2. – Březiny + 49. sněm
 • 8.2. – cestovatelský večer – Kungsleden
 • 16.2. – Běžky: Bílá – Karlovice
 • 22.-24.2. – Bílá Stopa Beskyd
 • 2.3. – Akce Budka (výroba budek ve školní dílně)
 • 10.3. – věšení budek v parku
 • 24.3. – Drahotuch
 • 6.-7.4. – Do Pomoraví za sněženkami
 • 26.-28.4. – Jarní sněm ve Větrném údolí
 • 17.-19.5. – Nejkrásnější sbírka (Javorníky)
 • 1.-.2.6. – Chřiby
 • 15.6. – Pojďme chránit přírodu
 • 29.6.-14.7. – Tábor LLM na Kosím potoce
 • 27.7.-4.8. – Tábor Orlích per v Mlýnkách
 • 21.9. – Lednice
 • 28.9. a 5.10. – Brigády v rezervacích
 • 9.11. – Výprava na Lipovou skalku
 • 17.11. – Otisky listů
 • 1.12. – Čaj o půl třetí

2014

 • 4.1. – Novoroční výstup – Kelčský Javorník
 • 18.1. – IWC – zimní sčítání ptáků na Bečvě – na lodi z Hustopeč do Lipníka
 • 31.1.-2.2. – pololetní bruslařské Prázdniny na Bobřím hradě + SNĚM kmene
 • 1.3. – výprava Za sněženkami do Beskyd (Zubří – Huštýn – Hostašovice)
 • 14.3. – Soví hlídka – vycházka za sovím houkání do Pekla
 • 15.3. – akce Budka – výroba + věšení v areálu ZŠ Struhlovsko
 • 22.3. – Za jarními květy – ze Špiček přes Hložec do Obor
 • 5.4. – výprava co pro nezájem se nekonala
 • 6.4. – společná lukostřeba pod Domovem důchodců
 • 18.-20.4. – Velikonoční Expedice – CHKO Bílé Karpaty
 • 26.-27.4. – jarní SNĚM kmene ve Větrném údolí
 • 1.-4.5. – Nejkrásnější sbírka – Kraj větrných holí (NP Malá Fatra)
 • 12.5. – Akce Bulka
 • 24.5. – Sečení na Malé Kobylance
 • 25.5. – Cyklovyjížďka do okolí Hranic (Familie – Slavíč – Milenov – Kunzov)
 • 1.6. – Dokončení senoseče na M.K.
 • 7.6. – Výprava Do země nikoho – s průvodce krajinou po těžbě uhlí (okolí Horní Suché)
 • 28.6. – Čapí SAFARI – na kole okolo čapích hnízd Hranicka
 • 6.-12.7. – Expedice MONS LUPI – puťák po NP Poloniny (SK) a Bieszczady (PL)
 • 26.7.-9.8. – Tábor LLM a Mezinárodní setkání woodcrafterů (IWG) 2014 na Kosím potoce
 • 9.8. – Hvězdárna ve Vyškově
 • 6.9. – Lukostřelecký turnaj – Česká Ves
 • 6.9. – Triatlon a Táborák na Rybářích
 • 13.9. – Brigáda U Kostelíčka
 • 20.9. – Tajemství Moravského krasu – autobusový zájezd
 • 4.10. – Do skal a slují boňkovských – výprava (Plantago)
 • 11.-12.10. – Vandr Javorníky (Záriečie – Horná Mariková – M. Javorník – Kohútka – M. Vranča – N. Hrozenkov)
 • 9.11. – Kosení na Kobylankách
 • 15.-17.11. – 54. sněm na Kusalínu
 • 22.11. – Ohňová výprava k Valšovickým jezírkům
 • 13.12. – Hostýn
 • 26.-27.12. – Vánoční vandr (Severozápadní teritorium)

2015

 • 3.1. – Novoroční výstup na Velký Javorník
 • 24.1. – Brigáda na školní přírodní zahradě (Plantago)
 • 30.1. – Slovácké divadlo v Uherském Hradišti – Rychlé šípy
 • 13.2. – Soví hlídka
 • 28.3. – Výprava na Drahotuch (25.výročí obnovení skautingu)
 • 4.-6.4. – Velikonoční vandr – Malé Kapraty
 • 25. – 26.4. – Jarní sněm a táboření ve Větrném údolí
 • 1. – 3. 5. – Nejkásnější sbírka – České středohoří
 • 8.5. – Sjezd Bečvy
 • 30.5. – Kosení Kobylanky + Stará řemesla v Příboře
 • 6.6. – Vycházka za ptáky + exkurze do Cementárny
 • 26. – 28.6. – Předtáborovka – Něčín
 • 19.7. – 1.8. – Tábor LLM na Kosím potoce
 • 7. – 9. 8. – Předtáborová brigáda v Mlýnkách
 • 15. – 23.8. – Tábor v Jeseníkách – Hraničářův učeň
 • 19.9. – Výprava do Beskyd – Velký Polom
 • 3.10. – Zájezd – Národní park Podyjí
 • 11.10. – Projekt 72 hodin – sečení Kobylanek
 • 13. – 15.11. – Víkendovka na Bobřím hradě a 56. sněm kmene
 • 6.12. – Čaj o páté v klubovně skautů
 • 27.- 28.12.   Povánoční vandr – Nízký Jeseník

2016

 • 9.1. – Novoroční výstup na Ondřejník
 • 16.1. – IWC – mezinárodní sčítání vodního ptactva na Bečvě
 • 14.2. – výroba ptačích budek
 • 23.-24.4.- jarní sněm -Větrné údolí
 • 30.4. Vítání ptačího zpěvu – Hustopeče (akce pro veřejnost)
 • 27.-29.5. – NEJ-krásnější sbírka, CHKO Železné hory
 • 23.7.-3.8.Tábor LLM – Kosí potok
 • 6.-14.8. Skautský tábor – Mlýnky (Jeseníky)
 • 14.8. – Týpí pro Stonošku – Vizovice
 • 3.9. – Brigáda, PR Malý Javorník (Beskydy)
 • 8.10. – Podzimní přírodovědná exkurze do Malé Fatry
 • 15.10. – projekt 72hodin – Brigáda Kobylanky
 • 4.-6.11. – Výroční sněm – Klokočov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *